Joan Andreu Reyes

Any zero

  • Posted on: 27 February 2018
  • By: admin

Any zero (Temps Record, 2018) es el debut en solitario del veterano guitarrista Isma Pérez. Al frente de la banda "U", en Any zero encontramos 12 canciones. Se trata de un trabajo conceptual, 12 canciones, una por cada mes del año. Sin embargo, el orden de los meses o lo que es lo mismo, el de las canciones, no sigue el orden habitual. Se inicia por "Octubre" para terminar en "Diciembre". Por medio los otros meses, o lo que es lo mismo, el resto de canciones.

Any zero

  • Posted on: 27 February 2018
  • By: admin

Any zero (Temps Record, 2018) és el debut en solitari del veterà guitarrista Isma Pérez. Al capdavant de la banda “U”, a Any zero hi trobem 12 cançons. Es tracta d’un treball conceptual, 12 cançons, una per cada mes de l’any. No obstant, l’ordre dels mesos o el que és el mateix, el de les cançons, no segueix l’ordre habitual. S’inicia per “Octubre” per acabar en “Desembre”. Pel mig els altres mesos, o el que és el mateix, la resta de cançons.
Per entrar en el què és Any Zero, el millor és agafar el que l’Isma escriu a l’interior del llibret del CD: