Chano Domínguez

Evocación de Raynald Colom

  • Posted on: 2 December 2017
  • By: admin

El amigo Joan Barnils, melómano y gran amante de la música, junto con la pérdida de Roger Blàvia, me han hecho redescubrir un disco que había olvidado y que por muchos motivos me parece imprescindible, de cabecera, totalmente referencial. El disco en cuestión es Evocación (Adlib Arts, 2009) de Raynald Colom. Durante la década de los noventa apareció un disco que a mí me cambió todos los esquemas y me abrió un mundo nuevo, el 10 de Paco (Nuevos Medios, 1995) de Chano Domínguez y Jorge Pardo.

Evocación de Raynald Colom

  • Posted on: 2 December 2017
  • By: admin

L'amic Joan Barnils, melòman i gran amant de la música, juntament amb la pèrdua de Roger Blàvia, m'han fet redescobrir un disc que havia oblidat i que per molts motius em sembla imprescindible, de capçalera, totalment referencial. El disc en qüestió és Evocación (Adlib Arts, 2009) de Raynald Colom. Durant la dècada dels noranta hi va haver un disc que a mi em va canviar tots els esquemes i em va obrir un món nou, el 10 de Paco (Nuevos Medios, 1995) de Chano Domínguez i Jorge Pardo.

Las coplas de Martirio & Chano Domínguez

  • Posted on: 19 May 2013
  • By: admin

El 1997 Martirio i Chano Domínguez van editar Coplas de Madrugá, un disc que no va passar desapercebut i que s'ha convertit en una referència. Va suposar una renovació per a la “copla” incorporant el jazz i l'enorme personalitat i estil de Martirio i Chano Domínguez. El 2004 van tornar a repetir l'experiència, aquesta vegada amb Big band i orquestra amb un àlbum que van anomenar Acoplados. Incomprensiblement, aquests dos treballs que haurien d'estar al costat de les grans obres mestres de la història de la música es trobaven descatalogats. Ara, s'han reeditat en un doble compacte, Las coplas de Martirio i Chano Domínguez (Karonte, 2013). A propòsit d'aquesta reedició vaig tenir l'oportunitat de xerrar amb Martirio i Chano Domínguez. Martirio, Maribel, xerrava amb entusiasme i afecte d’aquella aventura, mentre Chano puntualitzava aspectes més tècnics i musicals.

Las coplas de Martirio & Chano Domínguez

  • Posted on: 19 May 2013
  • By: admin

En 1997 Martirio y Chano Domínguez editaron Coplas de Madrugá, sin lugar a dudas un disco que no pasó desapercibido y que se ha convertido en una referencia. Supuso una renovación para la copla incorporando el jazz y la enorme personalidad y estilo de Martirio y Chano Domínguez. En 2004 volvieron a repetir la experiencia, esta vez con Big band y orquesta con un álbum que se llamó Acoplados. Incomprensiblemente, estos dos trabajos que deberían estar junto a las grandes obras maestras de la historia de la música se encontraban descatalogados. Ahora, se han reeditado en un doble compacto, Las coplas de Martirio y Chano Domínguez (Karonte, 2013). A propósito de esta reedición tuve la oportunidad de charlar con Martirio y Chano Domínguez. Martirio, Maribel, desprendía entusiasmo y cariño durante toda la conversación, mientras Chano puntualizaba aspectos más técnicos y musicales.