Universal

Sílvia Pérez Cruz y Toti Soler

  • Posted on: 3 January 2015
  • By: admin

Toti Soler fue el que me habló por primera vez de Silvia Pérez Cruz. Entonces Silvia aún no gozaba del prestigio y la fama a la que ha llegado. Toti me contaba que tenía un amigo que se llamaba Cástor, con quien compartía el arte de la canción y la comida en las barracas. Me explicó que el día que conoció a la hija de Cástor y ésta se puso a cantar intuyó algo especial. Según Toti, esa chica tenía una voz que lo contenía todo: alegría, tristeza, ternura, armonía, respeto... Decía que estaba tocada por los ángeles.

Sílvia Pérez Cruz i Toti Soler

  • Posted on: 3 January 2015
  • By: admin

En Toti Soler va ser el que em va parlar per primera vegada de la Sílvia Pérez Cruz. Aleshores la Sílvia encara no gaudia del prestigi i la fama a la que ha arribat. En Toti m’explicava que tenia un amic que es deia Càstor, amb qui compartia l’art de la cançó i el menjar a les barraques. Em comentava que un dia quan va conèixer la filla d’en Càstor i aquesta es va posar a cantar hi va veure alguna cosa especial. Segons en Toti, aquella noia tenia una veu que ho contenia tot: alegria, tristesa, tendresa, harmonia, respecte...

Canción Andaluza

  • Posted on: 19 July 2014
  • By: admin

Sabíem que en l'últim que estava treballant Paco de Lucía abans de la seva inesperada mort era un disc sobre la “copla”. De fet, Carles Benavent m'havia informat al respecte. El mateix Carles, participava en el tema que després obriria el disc, "Maria de la O". No obstant això, quan es va anunciar l'aparició del mateix em van assaltar un munt de dubtes. Seria un d'aquells discos inacabats que es treuen per aprofitar la tirada un cop mort l’artista? He de dir que els dubtes queden dissipats després de l'audició d'aquest extraordinari àlbum.

Canción Andaluza

  • Posted on: 19 July 2014
  • By: admin

Sabíamos que en lo último que estaba trabajando Paco de Lucía antes de su inesperada muerte era un disco sobre la copla. De hecho, Carles Benavent me había informado al respecto. El mismo Carles, participaba en el tema que después abriría el disco, “Maria de la O”. No obstante, cuando se anunció la aparición del mismo me asaltaron un montón de dudas. Sería uno de esos discos inacabados que se sacan para aprovechar el tirón tras la muerte de un artista? He de decir que las dudas quedan disipadas después de la audición de este extraordinario álbum.