10cc

Mi Generación i el seu "Triste y solo"

  • Posted on: 25 July 2015
  • By: admin

A l'anterior article dedicat a l'excepcional i excel·lent aportació vocal de Mi Generación a la història del nostre rock em vaig deixar alguns detalls que crec que són interessants de remarcar. És per això que he decidit fer aquest segon apunt i segurament no serà l'últim.

Mi Generación y su "Triste y solo"

  • Posted on: 25 July 2015
  • By: admin

En el anterior artículo dedicado a la excepcional y sobresaliente aportación vocal de Mi Generación a la historia de nuestro rock me dejé algunos detalles que creo que son interesantes de remarcar. Es por eso que he decidido hacer este segundo apunte y seguramente no será el último.